Tuesday, 10/12/2019 - 21:18|
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019)
Trường Tiểu học Hương Sơn tổ chức lễ phát động học và sử dụng Tiếng Anh năm học 2019 - 2020

Trường Tiểu học Hương Sơn tổ chức lễ phát động học và sử dụng Tiếng Anh năm học 2019 - 2020

Hưởng ứng phong trào dạy và học Tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ, chiều ngày 26/ 11/ 2019, trường Tiểu học Hương Sơn cùng trung tâm Anh ngữ Smart English đã tổ chức thành công Lễ phát động phong trào học và sử dụng Tiếng Anh trong trường học.
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỘC LẬP TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO HỌC TIẾNG ANH, XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG HỌC VÀ SỬ DỤNG NGỌAI NGỮ.

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỘC LẬP TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO HỌC TIẾNG ANH, XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG HỌC VÀ SỬ DỤNG NGỌAI NGỮ.

          Thực hiện văn bản số 1862/SGDĐT- CTTT ngày 10/ 10/ 2019 của Sở Giáo dục và đào tạo Thái Nguyên, Kế hoạch số 1146/GDĐT-CMTH của phòng GD&ĐT thành phố Thái nguyên ngày 01/11/2019, Kế hoạch số 83/KH – THĐL của trường tiểu học Độc Lập ngày 15/11/2019 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện ...
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 LINH SƠN TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO HỌC TIẾNG ANH, XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG HỌC VÀ SỬ DỤNG NGOẠI NGỮ.

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 LINH SƠN TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO HỌC TIẾNG ANH, XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG HỌC VÀ SỬ DỤNG NGOẠI NGỮ.

Thực hiện Công văn số 1146/ GDĐT-CMTH, ngày 1 tháng 11 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thái Nguyên về việc tổ chức Phong trào học Tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học  và sử dụng Ngoại ngữ. Thực hiện  kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của trường Tiểu học Số 2 Linh Sơn.
LIÊN ĐỘI TIỂU HỌC TÂN THÀNH 2 TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH  “ XUÂN YÊU THƯƠNG – THẮP SÁNG ƯỚC MƠ” NĂM 2019

LIÊN ĐỘI TIỂU HỌC TÂN THÀNH 2 TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “ XUÂN YÊU THƯƠNG – THẮP SÁNG ƯỚC MƠ” NĂM 2019

Thực hiện nhiệm vụ năm học của trường TH Tân Thành 2, thực hiện chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019 của Liên đội. Tiếp tục hưởng ứng các cuộc vận động của cấp trên tổ chức như: phong trào“ Vì đàn em thân yêu”; cuộc vận động “ Đàn gà khăn quàng đỏ”; “Giúp bạn đến ...