Monday, 03/08/2020 - 19:36|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên
<a href="/thong-tin/tin-tuc/tin-tuc-tu-cap-tieu-hoc" title="Tin tức từ cấp Tiểu học" rel="dofollow">Tin tức từ cấp Tiểu học</a>
Sau 7 tuần thực tập tại nhà trường, chiều ngày 25 tháng 6 năm 2020. Trường Tiểu ...
 Về công tác chủ nhiệm: Sinh viên đã nắm tình hình học sinh khá tốt, biết cách xây dựng kế hoạch; đa số sinh viên có khả năng tập hợp, giáo dục học sinh ở lớp chủ nhiệm; một số ít còn lúng túng và chưa mạnh dạn; sinh viên thể hiện tính nhạy bén trong việc nắm bắt tình hình của lớp, tạo không khí đoàn kết thân thiện; hầu như không có sai sót về nghi...
> Xem chi tiết