Monday, 12/04/2021 - 22:57|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên
<a href="/thong-tin/tin-tuc/tin-tuc-chung" title="Tin tức chung" rel="dofollow">Tin tức chung</a>
Thực hiện Công văn số 1882/UBND-VX và Công văn số 1883/UBND-VX ngày 03/8/2020 về...
Tác dụng của Bluezone và cách cài đặt ứng dụng Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19 Thực hiện Công văn số 1882/UBND-VX và Công văn số 1883/UBND-VX ngày 03/8/2020 về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở Y tế xin giới thiệu về tác dụng của B...
> Xem chi tiết