Monday, 12/04/2021 - 21:52|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên
<a href="/thong-tin/hoat-dong/van-nghe-the-thao" title="Văn nghệ-Thể thao" rel="dofollow">Văn nghệ-Thể thao</a>
Thực hiện Quyết định số 1204/QĐ-SGDĐT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Sở GDĐT tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVII, năm học 2020 - 2021. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên thành lập đoàn cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia tập luyện và thi đấu giai đoạn 1 Hội khỏe Phù đổng tỉnh Thái Ng...
> Xem chi tiết