Monday, 12/04/2021 - 22:36|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên
<a href="/thong-tin/hoat-dong/doan-doi" title="Đoàn-Đội" rel="dofollow">Đoàn-Đội</a>
SƠ KẾT THI ĐUA HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐỘI ĐỢT I NĂM HỌC 2019-2020Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường và chương trình thực hiện công tác đội, phong trào thiếu nhi năm học 2019 - 2020 của Hội đồng Đội TP Thái Nguyên; Kế hoạch thực hiện công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 -2020 của Liên đội.Năm học 2019 - 2020 là nă...
> Xem chi tiết