Monday, 27/01/2020 - 07:25|
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019)
 • Nguyễn Thị Phương Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Trình độ:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
   namntp.phongtp@thainguyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Chu Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - Tiểu học
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0989872494
  • Email:
   hoact.phongtp@thainguyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: