Monday, 27/01/2020 - 06:48|
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019)
 • Nguyễn Thị Quốc Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
  • Email:
   quochoa.phongtp@thainguyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Phương Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Trình độ:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0982750828
  • Email:
   lanntp.phongtp@thainguyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Xuân Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0280855225
  • Email:
   hailx.phongtp@thainguyen.edu.vn Phụ trách cấp Tiểu học
  • Giới thiệu sơ bộ: