Sunday, 15/09/2019 - 13:40|
Chúc mừng năm mới 2019
 • Nguyễn Thị Quốc Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
  • Email:
   quochoa.phongtp@thainguyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Xuân Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0280855225
  • Email:
   hailx.phongtp@thainguyen.edu.vn Phụ trách cấp Tiểu học
  • Giới thiệu sơ bộ: