Saturday, 31/10/2020 - 03:27|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên
<a href="/chuyen-mon/trung-hoc-co-so" title="Giáo dục THCS" rel="dofollow">Giáo dục THCS</a>
.
Nhằm nâng cao năng lực công tác quản lý của đội ngũ cán bộ quản lý trong việc xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường theo hướng khoa học, thiết thực và hiệu quả; củng cố và nâng cao chất lượng dạy học cấp THCS theo hướng bền vững; giữ ổn định và từng bước nâng cao chất lượng dạy học đối với học sinh cuối cấp, ngày 07/10/2020, Phò...
> Xem chi tiết