Sunday, 15/09/2019 - 13:46|
Chúc mừng năm mới 2019
Tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS các môn Khoa học xã hội và môn Âm nhạc, Mĩ thuật thành phố Thái Nguyên năm học 2017-2018

Tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS các môn Khoa học xã hội và môn Âm nhạc, Mĩ thuật thành phố Thái Nguyên năm học 2017-2018

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018, từ ngày 12/01/2018 đến ngày 17/01/2018, Phòng GDĐT thành phố Thái Nguyên tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS các môn Khoa học xã hội và môn Âm nhạc, Mĩ thuật thành phố Thái Nguyên năm học 2017-2018.