Sunday, 19/01/2020 - 08:20|
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019)
Văn nghệ cô và bé kỉ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (8/3/1910- 8/3/2019)

Văn nghệ cô và bé kỉ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (8/3/1910- 8/3/2019)

Phụ nữ Việt Nam có lịch sử truyền thống vẻ vang từ ngàn xưa. Trong công cuộc đổi mới, những phẩm chất cao quý ấy của phụ nữ Việt Nam lại tiếp tục được khẳng định và phát huy hơn nữa, ngày càng có nhiều tấm gương điển hình phụ nữ tiêu biểu tài năng, đức độ, có những cống hiến xuất sắc trên tất cả ...